sprostredkuje

|sprostredkovanie umeleckej produkcie:

anjelíci anjelíci1 mikuláš čert anjel

 

|príprava a realizácia kultúrno-spoločenských akcií

MDD MDD1 MDD2 MDD3 MDD4

V prípade záujmu kontaktujte Renátu W. Repkovú, agentúra EDEN.

home©TEATRO PIMPRLO, bábkoé divadielko